eBrochure

 
 
Select All
Select Floor Plan Bed Bath Sq.Ft. Rent Deposit
Zenith Studio 1 430 $815 -to $830 $100
Halo 1 1 608 $970 -to $1,000 $100
Eclipse 1 1 726 $1,020 -to $1,040 $100
Axis 1 1 726 $1,220 -to $1,280 $100
Caldera 1 1 743 $1,210 -to $1,230 $100
Aurora 1 1 787 $1,250 -to $1,290 $100
Celestia 1 1 903 $1,310 $100
Electra 2 1 1,088 $1,635 -to $1,675 $200
Callisto 2 1 1,177 $1,665 $200
Nova 2 2 1,046 $1,515 -to $1,555 $200
Pandora 2 2 1,170 $1,575 -to $1,615 $200
Asteria 2 2 1,260 $1,770 -to $1,810 $200
Kalinda 2 2 1,381 $1,850 -to $1,890 $200
Lunar 3 2 1,537 $2,075 $300
Nebula 3 2 1,578 $2,115 -to $2,155 $300
Equinox 4 3 1,910 $2,215 $400

Testimonials