eBrochure

 
 
Select All
Select Floor Plan Bed Bath Sq.Ft. Rent Deposit
Zenith Studio 1 430 $870 -to $910 $100
Halo 1 1 608 $950 -to $1,255 $100
Eclipse 1 1 726 $1,010 -to $1,210 $100
Axis 1 1 726 $1,215 -to $1,390 $100
Caldera 1 1 743 $1,150 -to $1,565 $100
Aurora 1 1 787 $1,170 -to $1,585 $100
Celestia 1 1 903 $1,285 -to $1,460 $100
Electra 2 1 1,088 $1,340 -to $1,850 $200
Callisto 2 1 1,177 $1,410 -to $1,770 $200
Nova 2 2 1,046 $1,325 -to $2,040 $200
Pandora 2 2 1,170 $1,425 -to $1,845 $200
Asteria 2 2 1,260 $1,480 -to $1,840 $200
Kalinda 2 2 1,381 $1,560 -to $1,600 $200
Lunar 3 2 1,537 $1,965 -to $3,065 $300
Nebula 3 2 1,578 $2,005 -to $3,105 $300
Equinox 4 3 1,910 $2,210 -to $2,230 $400

Testimonials